Mekling på overtid for byggeindustrien

Ved 8-tiden lørdag morgen er det fortsatt ingen avklaring i meklingen for byggeindustrien. Strid om minstelønn kan føre til streik for rundt 7.000 ansatte.