Bygdefolk dør oftere i trafikken

Risikoen for å dø i trafikken er mye høyere på bygdene enn i byen, ifølge forskere.