120 forlater Heimevernet i protest

Mer enn 120 soldater i Heimevernets innsatsstyrke har kollektivt sagt opp i protest mot Forsvarets personalbehandling.