• Ledende økonomer mener ordningen med halv skatt i desember gjør det norske skattesystemet unødvendig komplisert.

Økonomer negative til halv skatt i desember

Ledende økonomer mener ordningen med halv skatt i desember gjør det norske skattesystemet unødvendig komplisert.