Flertall for nytt jernbaneselskap

Regjeringspartiene er blitt enige med Venstre og KrF om å opprette et eget jernbaneselskap etter mønster av veiselskapet som er nedfelt i regjeringsplattformen.