Jan Erik «Jannik» Iversen anker Røkke-dommen

Jan Erik «Jannik» Iversen gjentok fredag at han anker dommen i saken om utpressing av Kjell Inge Røkke.

Publisert: Publisert:

Jan Erik «Jannik» Iversen gjentok fredag at han anker dommen i utpressingssaken av Kjell Inge Røkke. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

  • NTB- Dag Kjørholt

– Jeg er ikke skuffet over denne dommen. Den var som forventet. Dommen blir anket, sier Jan Erik «Jannik» Iversen til NTB. Her er han fotografert på kontoret til sin forsvarer der han møtte pressen etter at dommen falt fredag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Advokat Kaja De Vibe Malling har sammen med sin far Benedict de Vibe forsvart Jan Erik «Jannik» Iversen i utpressingssaken mot Kjell Inge Røkke. Hun sier til NTB at de vil anke dommen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Allerede før dommen på 20 måneders fengsel falt i Oslo tingrett, hadde 62-åringen signalisert hva han ville gjøre.

– Jeg er ikke skuffet over denne dommen. Den var som ventet. Dommen blir anket, sier Iversen til NTB på kontoret til sin forsvarer Benedict de Vibe der han møtte pressen.

Aktor i saken, politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen, la ned påstand om 22 måneders fengsel for Iversen, altså to måneder mindre. Grunnen er at både forsvarer og tiltalte ble syke slik at saken måtte utsettes to ganger, og tidsbruken har altså slått ut i formildende retning.

I dommen legges det vekt på at Røkke har opplevd situasjonen som svært ubehagelig og skremmende, og at han som følge av truslene leide inn et privat sikkerhetsselskap for å ivareta sikkerheten til sin familie og Aker-konsernet.

62-åringen sto tiltalt for å ha forsøkt å presse Røkke for et beløp på mellom 6 og 20 millioner kroner mellom november 2017 og januar 2018, samt for brudd på våpenloven.

– Går i krigen

Iversen har flere ganger gitt uttrykk for at det viktigste for ham med denne rettssaken er å få fram det han mener er sannheten. Om anken kommer opp i lagmannsretten, sier han følgende:

– Det kommer til å komme mye mer der. Jeg er rolig og fattet. Det må man være når man går i en krig. Enten så taper man, eller så vinner man. Og denne krigen har jeg ikke tenkt å tape.

Han sier at den eneste kontakten han har hatt med Røkke, har vært i form av møter.

– Nok sirkus

Røkke selv mener dommen er som forventet, sier hans advokat John Christian Elden til Nettavisen. Finansmannen kommer også med kritikk.

– Røkke mener det har vært nok sirkus og uriktige påstander mot ham og er kritisk til at deler av mediene har gitt utpressing en talerstol ved å spre løse påstander over en lav sko, sier Elden.

Aktor sier at retten langt på vei har fulgt påtalemyndighetens vurdering av bevisene i saken.

– Når det gjelder straffeutmålingen, har retten vektlagt de samme skjerpende momentene som påtalemyndigheten har trukket fram. Ved den konkrete straffeutmålingen har retten lagt seg to måneder under påstanden, og dette tas foreløpig kun til etterretning, sier han til NTB.

– For strengt

Advokat Kaja de Vibe Malling har forsvart Iversen sammen med sin far. Hun sier til NTB at hun synes straffen er altfor streng, at den vil bli anket over saksbehandlingsfeil, og at det er flere sider ved dommen forsvaret mener ikke er så godt fundert.

Blant annet kom et mindretall på én av meddommerne til at det foreligger tvil med hensyn til om Iversen hadde vinning som mål fram til han la fram «kortstokktilbudet» i møtet 29. november 2017.

«Mindretallets syn er at det ikke kan utelukkes at tiltaltes hensikt før dette tidspunktet var å få fornærmede til å stå fram om de forholdene som ble avdekket i VG-artiklene», heter det i dommen.

Selv om saken blir anket, er det ikke gitt at den vil bli behandlet i Borgarting lagmannsrett. Grunnen er at dette er en såkalt silingssak fordi strafferammen for det Iversen er dømt for er under seks års fengsel.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Seks nye smitte­tilfeller i Stavanger fredag

  2. Her sveiper bussen borti bygningen midt i Stavanger sentrum: – Vi blir jo litt redde

  3. Blind vold: Mann stukket i halsen ved Maxi kjøpesenter

  4. En ekte helt havnet midt i innspillingen av ny katastrofefilm på Orre

  5. Tilsett ved sjukeheim i Stavanger er smitta av covid-19 – ni i karantene

  6. Bekymret Solberg varsler nasjonale innstramminger