Ber regjeringen ta grep

Regjeringen bør nedsette et utvalg som finner ut hvordan folk med kombinerte rus- og psykiske lidelser kan hjelpes når det har gått over styr, mener nylig avgått brannmester Henry Ove Berg.

Regjeringen burde benytte seg av erfaringene til brannvesenet i Rogaland, mener Henry Ove Berg, som tirsdag takket av etter seks år som brannmester.
 • Thomas Ergo
  Thomas Ergo
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

I flere år har Rogaland brann og redning IKS hatt en forebyggende avdeling som har jobbet aktivt opp mot risikogrupper i samfunnet. Når brannvesenet har mottatt en bekymringsmelding om en person, reiser de ut for å undersøke brannsikkerheten i boligen hennes. Når de møter dypt hjelpetrengende personer, trommer de ofte sammen et team av hjelpere fra relevante etater, som kommunen, rusomsorgen psykiatrien eller Nav.

Les også

Les magasinreportasjen som startet serien: NÅR ALT RAKNER

– Når vi har denne erfaringen – på godt og vondt – burde noen sette seg ned og finne ut: Hva kan vi lære av disse sakene? Vi har lykkes med mange saker. Mange mennesker er blitt hjulpet. Det har vært fantastisk å se. Men det har også vært saker der vi har slitt med å få en løsning. Hva kan vi lære av dem? Vi vet tilstrekkelig i dag til å diskutere: Hvordan kan vi hjelpe denne gruppa nasjonalt?

- Jeg blir stolt når kollegene mine forteller meg at de står overfor den og den personen, og spør om de kan bruke det og det lovverket til å hjelpe vedkommende, sier Henry Ove Berg.
Les også

Kenneth (48): «Det er min bolig. Jeg betaler for å bo her.»

Omkommer i brann

Senest i høst kom en undersøkelse som bekreftet etablert kunnskap om at dødsbranner er knyttet til risikogrupper. I en tiårsperiode var ni av ti branner der den omkomne var under 67, år knyttet til rusmisbruk, alkohol, psykiske lideler og røyking, ifølge RISE Fire Research.

Da Berg sluttet som politistasjonssjef i Stavanger og begynte som brannmester i 2011, ble han overrasket over brannvesenets engasjement i enkeltmenneskers situasjon. I 2012 kom den offentlige utredningen «Trygg hjemme» som etterlyste økt brannforebyggende innsats overfor risikoutsatte grupper. Særlig kommunene ble bedt om å styrke innsatsen overfor utsatte grupper i deres egne hjem.

Les også

DEBATT: «Som sosionom skjemmes jeg av hvor total ansvarsfraskrivelsen og den kollektive handlingslammelsen på absolutt alle plan viser seg å være.»

Fra kjøkkenet til en kvinne branninspektører i Rogaland har vært på tilsyn hos.

– Saker skutt i været

– Siden har antall slike saker skutt i været her i Rogaland. Det har vært et resultat av en bevisst strategi. Brannvesenet skal være samfunnets tjener. Branninspektørene skal ha så frie hender som mulig til å hjelpe når de kommer over folk som lider. Jeg blir stolt når kollegene mine forteller meg at de står overfor den og den personen, og spør om de kan bruke det og det lovverket til å hjelpe vedkommende, sier Berg.

Fra i år er kommunene forpliktet til å samarbeide med brannvesenet om å identifisere risikoutsatte beboere. Rådmannen i Stavanger varslet fredag en innsats overfor de som sliter mest med både rusproblemer og psykiske lidelser. Rådmannen ønsker at kommunen tar nasjonalt lederskap på feltet, og innledet med å foreslå 10 millioner kroner til utvikling og forskning.

Stua til en kvinne og hennes voksne sønn branninspektører i Rogaland har vært på tilsyn hos.
Les også

Rusekspert: Det er blitt for vanskelig å hjelpe alvorlig syke mennesker

– God samfunnsøkonomi

I Rogaland har brannvesenet samarbeidet tverretatlig opp mot den risikoutsatte gruppa i flere år. Etaten har også hatt ei Trygg hjemme-gruppe i flere år. Bare i 2016 hadde etaten over 1500 oppdrag opp mot risikoutsatte grupper.

Berg er overbevist om at brannvesenet i Rogaland har kommet lengre enn andre. Og etter Aftenbladets reportasjer er de blitt kontaktet av flere etater og institusjoner nasjonalt og lokalt som vil høre hvordan de jobber eller samarbeide tettere.

– Jeg tror det er god samfunnsøkonomi hvis regjeringen og Stortinget hadde bestemt seg for å lære av våre resultater. Det hadde også spart mange mennesker for store lidelser å si at dette vil vi prøve å få til i Norge, sier Berg, som har vært medlem av regjeringens kriminalitetsforebyggende råd.

Les også

Stavanger-rådmannen foreslo 10 millioner: Tar grep for de det rakner for

Han mener såvel helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) bør kunne ta utfordringen. Målet må være, mener han, å finne en velfungerende modell for ad hoc-samarbeid mellom brannvesenet og andre etater og opp mot den risikoutsatte gruppa. Utfordringen er å ha et godt, praktisk samarbeid på tvers, og å manøvrere i et relativt uoversiktlig regelverk.

– Mine kolleger møter jevnlig mennesker som lider. Og når vi klarer å hjelpe noen, er det helt fantastisk, sier nylig avgått brannmester Henry Ove Berg.

Les også

 1. Aftenbladet på lederplass: Mer tvang er ikke løsningen

Publisert:

Når alt rakner

 1. Stortingspolitiker med seks tiltak for å hindre nye Siw-tragedier

 2. Kommuneledere avviser overdose­bølge

 3. Hun jakter løsningen på ett av velferds-Norges største problemer

 4. Krever sannheten om rusboligene

 5. Jenny Rolandsen (36) hadde en briljant idé. Så skar alt seg

 6. Umulig å si om Bent Høies milliardsatsing har hjulpet landets rusmisbrukere

 1. Når alt rakner
 2. Rogaland brann og redning
 3. Rusomsorg
 4. Psykiatri
 5. Kommuner