Flyktninger med usikker identitet kan nektes reisebevis

Høyesterett har slått fast at det ikke er urimelig å nekte flyktninger reisebevis dersom det er tvil om identiteten deres.

Publisert: Publisert:

Dommer Knut H. Kallerud i Høyesterett mener lovgiver må ta en ny vurdering om hvordan flyktninger som kommer til Norge med uklar identitet skal kunne få utlevert reisedokumenter. Uten vil de ble holdt på utsiden av samfunnet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

  • NTB
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Reisebevis fungerer som pass og identitetsbevis. Uten reisebevis vil en flyktning verken kunne få utstedt førerkort, bankkort, Bank ID, kjøpe fast eiendom, ta opp lån eller reise utenlands, skriver Rett24 , som omtaler høyesterettsavgjørelsen som falt tirsdag.

Etter bestemmelser i flyktningkonvensjonen skal norske myndigheter utstede reisebevis til flyktninger som har lovlig opphold. Det finnes imidlertid ett unntak fra denne regelen som går på at man ikke kan nekte å utstede reisebevis «med mindre tvingende hensyn til nasjonal sikkerhet og offentlig orden er til hinder for det».

Gikk til sak

Tre flyktninger med støtte fra Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Norsk organisasjon for asylsøkere og FNs høykommissær for flyktninger gikk til sak mot staten for å få stadfestet retten til å få slike reisedokumenter. Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett ga dem medhold i kravet. Høyesterett har derimot konkludert motsatt og mener unntaket i regelverket støtter dette, men mener dette er problematisk og kaster i stedet ballen over i armene på lovgiverne.

Førstvoterende dommer, Knut H. Kallerud, skriver at tilliten til norske reisebevis ville bli undergravd dersom det blir utstedt slike dokumenter til personer uten sannsynliggjort identitet.

En får reisebevis

For en av de tre flyktningene kom Høyesterett til at identiteten var sannsynliggjort og at han derfor kan få reisebevis. De to andre, som begge har operert med en rekke ulike identiteter siden de kom til Europa, vil fremdeles ikke kunne få dette, med mindre myndighetene endrer reglene.

De aller fleste flyktningene som kommer til Norge, greier å sannsynliggjøre sin rette identitet. I retten ble det opplyst at blant de 23.000 som har fått asyl siden 2014, ble 64 personer nektet reisebevis.

– Men staten erkjenner at denne gruppen har et problem, og at dette problemet må løses, sier Anders Wilhelmsen ved Regjeringsadvokaten.

Publisert:

Mest lest akkurat nå

  1. Flere tidligere toppolitikere kjemper om samme lederjobb i Stavanger

  2. Vgs-elever kan få utsatt skoledag for å unngå rush på kollektivtrafikken

  3. To til sykehus etter trafikkulykke på Buevegen

  4. Blir stengt helt fram til jul

  5. Tre statsråder informerer om skolestart

  6. Anders Opedal er rett mann til jobben som konsernsjef, men neste gang må Equinor-styret finne en kvinne

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Høyesterett
  3. Asyl