Nordmenn skeptiske til helsevesenet

Bare fire av ti nordmenn mener helsevesenet er til å stole på. Tre av ti er meget eller ganske bekymret for at helsevesenet skal svikte når man selv eller ens nærmeste trenger behandling.