• Kyrre Lien, Scanpix

12 stortingsrepresentanter på vitnelisten

Økokrim vil kalle inn til sammen 12 tidligere og nåværende stortingsrepresentanter som vitner saken om stortingspensjonene skal opp i retten i november.