Pusser opp demokratiet

Nytt kommunikasjonsutstyr, linoleum som ligner den fra år 1900 og standardisert bredde på pulter med bein fra 1866. Oppussing av stortingssalen er ikke som å fikse litt hjemme.