Ledigheten holder seg stabil

Arbeidsledigheten i september var på 3,1 prosent av arbeidsstyrken, det samme som måneden før.