• bistand-cover

UD: - Rekordstort bistandsbudsjett

Regjeringen gir 27,8 milliarder til bistand og utvikling i fattige land i 2012. Bistandsbudsjettet er dermed rekordhøyt, ifølge Utenriksdepartementet. Men prosentandelen av brutto nasjonalinntekt, BNI, synker.