Navarsete: - Særs glad over tildelingen

— Jeg er særs glad for at kvinners rettigheter blir satt på dagsorden med årets fredsprisutdeling, sier Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete.