Avfallsselskap får bot for miljøkriminalitet

Avfallsselskapet Perpetuum i Kirkenes har fått et forelegg på 400.000 kroner, blant annet for ulovlig oppbevaring av farlig avfall i Finnmark.