Strid om foreslåtte endringer i friluftsloven

Flere grunneierorganisasjoner retter sterk kritikk mot Miljøverndepartementet for forslaget om endringer i friluftsloven.