En tredel av sjøfuglene skadet av olje

Tallet på oljeskadde fugler ved Langesund øker. Over 30 prosent av de observerte sjøfuglene i området er nå skadd av olje.