Renslig kvinne søkes

Reklameselskapet Nova Vista søker 70 renslige kvinner til å kjøre rundt i sine nye reklamebiler. — Gammeldags, synes feminist.