245 barn bortført fra Norge siden 2004

Kun halvparten av de 245 barna som er bortført fra Norge siden 2004, har kommet tilbake.