Regjeringen vil satse på norsk matproduksjon

Norsk landbruk skal vokse, og Norge skal sikre nok mat. Det er noe av budskapet i regjeringens landbruks— og matmelding som fredag ble lagt fram for Stortinget.