• Flere melkebønder reagerer på at ikke melkekvotene har blitt oppjustert den siste tiden for å unngå smørimport. Knut S. Vindfallet

Melkebønder mener smørmangelen kunne vært unngått

Flere melkebønder mener smørmangelen den siste tiden kunne vært unngått hvis melkekvotene hadde blitt oppjustert. De mener melkeproduksjonen kunne vært økt for å unngå smørimport.