• Posten kan ha tapt 800 millioner kroner over tre år.

Posten taper stort i Skandinavia

Posten Norge har tapt store summer på brevsatsing i Sverige og Danmark de siste årene. Tapene kan komme opp i 800 millioner kroner over tre år.