Stormen skapte store problemer

Stormen som onsdag raste langs deler av kysten skapte store vansker for oljeinstallasjonene og båttrafikken, men det ble ikke meldt alvorlige uhell eller skader.