• Paolo Mazzei, www.leps.it

Sjelden sommerfugl i Oslofjorden

Sommerfuglen lakrismjeltblåvinge er kritisk truet. I sommer er flere eksemplarer funnet på en øy i Oslofjorden.