Forhandlinger om flykjøp i gang

Regjeringen har fått gjennomslag for kravet om at forhandlingene om industrikontrakter i forbindelse med kjøpet av nye kampfly skal omfatte mer enn bare forsvarsindustrien.