Alvdal-dømte ber Høyesterett oppheve dommen

Tre av de fire domfelte i Alvdal-saken krever at dommen mot dem blir opphevet og at saken blir sendt tilbake til lagmannsretten for ny behandling.