Ingen fra det største YS-forbundet med i toppledelsen

Representanter fra det største YS-forbundet Delta tapte onsdag kveld kampen om å bli med i YS sin toppledelse. Tore Eugen Kvalheim ble onsdag kveld enstemmig gjenvalgt som leder i YS for de neste fire årene.