For syke til straff, for <br/>friske til tvangsinnleggelse

Politiet tvinges til å henlegge en rekke straffesaker mot kriminelle som er for syke til å bli dømt, men for friske til tvangsinnleggelse.