• Kyllingslakteriet i Kviamarka, til venstre, rammes ikke av endringer i Norturas struktur for kyllingslakterier. Fredrik Refvem

Kviamarka rammes ikke

Norturas kyllingslakteri på Kviamarka i Hå rammes ikke av den nye omstruktureringen.