Oljefondforvalter refser norske medier etter bonusbom

Singapore-forvalteren Dr. Tan Chong Koay, som ble feilaktig omtalt som mottakeren av 500 millioner kroner i bonus fra Oljefondet, refser norske medier for tabbeomtalen.