Sp krever innsyn i matkjedenes avtaler

Bare full åpenhet om matkjedenes avtaleverk og detaljert lovregulering kan løse problemene matkjedeutvalget peker på, mener Senterpartiet.