«Slangejeger» tror ikke på hoggormår

Forventet økning i lemenbestanden til tross, «slangejegeren fra Ski» har ingen tro på at vi står foran et ekstraordinært hoggormår. Det blir trolig «som normalt», mener Torgeir Berge.