Største trussel mot miljøet

Erfaringene fra dumping av giftslam fra Bjørvika i nærliggende Bunnefjorden skal analyseres grundig før tilsvarende dumping tillates andre steder i landet, opplyser miljøvernminister Erik Solheim (SV).