Slottet leier datalinjer av Forsvaret

Slottet og flere departementer leier i dag datalinjer av Forsvaret. Dermed kan linjene ha blitt overvåket med sikte på å fange opp ureglementert eller unormal trafikk.