- Kokainnettverk bruker unge som pengevekslere

Bakmenn i et angivelig kokainsmuglernettverk skal ha rekruttert norske ungdommer til smugling og pengeveksling, ifølge politiet.