• Ingeborg Hauglid, Scanpix

Kamp om hvalfangst

Kampen om hvalfangsten er i gang igjen, denne gangen på Madeira, der den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC) er samlet til sitt årlige møte.