- Radio Norge og P4 bryter konsesjonen

Både Radio Norge og P4 har fått advarsler fra Medietilsynet for å bryte flere av programforpliktelsene som følger av allmennkringkastingskonsesjonene.