• Colourbox

Barn med lav fødselsvekt mer psykisk syke

Barn med lav fødselsvekt har større risiko for psykisk sykdom i 20-årene enn jevngamle med normal fødselsvekt, ifølge en studie utført ved NTNU.