Papirfabrikken på Skogn sikret videre drift

En langsiktig avtale som Norske Skog har inngått med Statkraft om leveranse av elektrisk kraft til papirfabrikken på Skogn, sikrer videre drift.