Barn og unge med uklar identitet kan få statsborgerskap

Personer som er født i Norge eller har kommet til Norge i ung alder, kan etter en regelendring få norsk statsborgerskap selv om det er tvil om identiteten deres.