• Andreas Veggeland

Nettaviser kan få pressestøtte

Når utvalget som skal se på støtteordningene til mediene er ferdig med sitt arbeid, kan resultatet bli en modernisert og mer rettferdig ordning enn dagens.