700.000 passasjerer forsvant i asken

Askeskyen fra Island ga 700.000 færre reisende til og fra Avinors flyplasser i april i år enn i samme måned i fjor. Nedgangen tilsvarte 23 prosent og ga 140 millioner kroner i tapte inntekter.