NVE ønsker statlig overvåkingssenter for skred

Overvåking og varsling av store fjellskred i Norge bør organiseres som et statlig overvåkingssenter, mener Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE).