Oslofolk betaler mest til felleskassa

Oslofolk bidrar med over tre ganger så mye til felleskassa som de som bor i de fire nordligste fylkene.