UDI med dobbelt-ja i Navrud-saken

Laila Navrud har fått ja til både oppholdstillatelse og familiegjenforening for sønnen etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) har behandlet saken hennes på nytt.