Amnesty: Betinget ja til tvangsretur

Amnesty aksepterer tvangsretur av asylsøkere som oppholder seg ulovlig i Norge, men krever automatisk oppholdsrett for barnefamilier som har vært her i flere år.