Knivvolden øker

Stadig flere voldsepisoder involverer kniv. Antall anmeldelser av legemsbeskadigelse med kniv har økt med 35 prosent de siste fire årene.