Sjefer i Oslo og Akershus vil ha Høyre-basert regjering

Bedriftsledere i Oslo og Akershus foretrekker at landet får en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet etter høstens valg.