Arbeidsledigheten holder seg stabil

Veksten i arbeidsledigheten flater ut, men antallet langtidsledige stiger.