Færre enslige forsørgere får stønad

Det har det siste året vært en svak nedgang i antall enslige forsørgere som mottar stønad.